2018 Post Het!

Het project Post It! wilt de maatschappelijke kwetsbare groep van vrouwen met een migratie achtergrond digitale talenten laten exploreren en verwerven. We doen dit via digital storytelling in een traject gebaseerd op twee pijlers:

  • sensibilisatie over en creatief omgaan met ICT in het algemeen
  • actieve deelname aan de Belgische “maker culture”.

Het eindverslag is vrij beschikbaar: verslag