De Micro+ 3D printer in Linux

Merendeel van onze PCs in de Maker Space gebruiken linux, gezien dat naar onderhoud bij oudere PCs voor ons makkelijker is.
Evenwel hebben we de M3D printer, en die wou niet werken in Kubuntu 18.04. Na wat proberen, hier de oplossing.

Alle uitleg over de printer is online te vinden: https://micro.printm3d.com/

Linux install
Download software from https://micro.printm3d.com/software

Wij hebben geïnstalleerd: m3drealize_1.8.2-1_amd64.deb

Installeer de mono omgeving. In Ubuntu:

$ sudo apt-get install mono-xsp4

De user moet toegang hebben tot de dialout groep (dus arduino opladen moet lukken). Normaal het geval op onze PCs, indien nog niet, kijk wie de gebruiker is:

$ whoami

Je krijgt als antwoord je loginnaam. Bv ingegno, voeg die dan toe aan dialout met admin user:

$ sudo usermod -a -G dialout ingegno

Als je nu usb kabel van de micro+ 3D verbind met je PC, en je doet

$ dmesg

Dan zou je als output moeten zien:

[523752.776000] kernel: cdc_acm 8-1:1.0: failed to set dtr/rts
[523752.776048] usb 8-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[523752.969271] usb 8-1: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=a21f
[523752.969274] usb 8-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[523752.969276] usb 8-1: Product: M3D Micro+
[523752.969278] usb 8-1: Manufacturer: M3D LLC
[523752.969280] usb 8-1: SerialNumber: SK17110201050028
[523752.972342] cdc_acm 8-1:1.0: ttyACM1: USB ACM device

Je ziet hier dat de printer herkend wordt en geladen wordt als /def/ttyACM1

Er is evenwel een fout: failed to set dtr/rts

Deze moeten we corrigeren. Dit kan door modemmanager te disablen. We maken een udev rule hiervoor:

$ cd /etc/udev/rules.d/
$ sudo touch m3d-printer.rules
$ sudo nano m3d-printer.rules

En plak in dit file volgende inhoud:

# Disable ModemManager for M3D
ATTRS{idVendor}==”0483″, ATTRS{idProduct}==”a21f”, ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}=”1″

Merk op, dit zijn maar 2 lijnen (in je browser kan dit over meerdere lijnen getoond worden). De idVender 0483 en de idProduct a21f zijn deze die we de dmesg output zien (vet gemaakt). Controleer of voor jou deze dezelfde zijn!

Herstart de PC zodat dit opgepikt wordt.

Zorg ervoor dat je PC NIET suspend of printen zal stoppen! In Ubuntu: under Power settings, one would choose “Don’t suspend” for the “Suspend when inactive for” option.
Start de User Interface:

$ cd /opt/m3drealize
$ mono ./M3D.App/M3DGUI 1>/dev/null 2>&1 &

Je zal de app zien starten, en je kan printen. Test dit.

Burgerbudget Kids Makerlab Drongen

De Creatieve STEM zet zijn schouders onder het voorstel Kids Makerlab Drongen. Stemmen kan tot 14 oktober 2018. Meer info, en stemmen op ookmijn.stad.gent/burgerbudget/voorstellen/kids-makerlab-drongen.

Je dient 3 projecten te kiezen. Kijk ook eens naar

Buiten de burgerbudgetten zoeken enkele jongeren uit Drongen ook likes op facebook voor een skatepark.

De Zenuwspiraal

De Young Rebels Club is geslaagd geweest. Deze zaterdag werkten we samen met Ingegno om een handleiding te maken voor de zenuwspiraal. Wat werkt? Wat werkt niet? Wat moet korter? We slaagden er zelf in een draadje minder te gebruiken!
IMG_20160507_103212293

IMG_20160507_102837088

Het werk werd in een handleiding gegoten die vrij beschikbaar is voor iedereen. Voor de kinderen die niet aanwezig konden zijn in dit superweekend, vraag aan papa en mama om je op weg te helpen!

Activiteiten in BudaLab

In BudaLab, Kortrijk kun je verschillende STEAM workshops volgen. Deze worden aangeboden door BudaLab, Ingegno en de VZW. Zo was er lasercutting en makeravontuur. Nieuwe sessies beginnen nog deze maand!

Ook scholen kunnen STEAM sessies boeken bij BudaLab: Buda@school. Voor de jongeren is dat steeds weer een verrijkende ervaring. De sessies in BudaLab bewijzen zo dat ook 5 jarigen met LEDs kunnen werken:

Woon je niet ver van BudaLab/Kortrijk? Kijk dan zeker regelmatig in de Agenda van Ingegno en BudaLab, of schrijf je in op de nieuwsbrief!